Think globally, act locally

ความยั่งยืน

ตามปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เราได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หลายต่อหลายโครงการ โดยเฉพาะที่โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต และโครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์พ.ศ.​ 2565

เริ่มปล่อยฉลามกบสู่ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ร่วมมือกับ ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต (Phuket Marine Biological Center : PMBC) ภายใต้โครงการ “SOS” (Save Our Sharks) เพื่อเพาะพันธุ์ ดูแลอนุบาล “ฉลามกบ” ในบ่ออนุบาลพันธุ์ปลาฉลาม และได้เริ่มปล่อยฉลามกบสู่ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ่านเพิ่มเติม

พ.ศ.​ 2564

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลช่วยชีวิตฉลามกบ ที่ ทราย พีพี ไอส์แลนด์​ วิลเลจ

ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล ณ ทราย พีพี ไอส์แลนด์​ วิลเลจ ได้ช่วยชีวิตฉลามกบที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึง ปลาสิงโต” (Lionfish) โดยที่ชาวบ้านท้องถิ่นเป็นผู้นำมาส่งให้ศูนย์ฯ ของรีสอร์ท โดยได้รับหารดูแลผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ​อย่างถูกวิธี ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

พ.ศ. 2562

ครอสโร้ด ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์ โครงการ “Building Big, Protecting the Small”

ในการพัฒนาโครงการ CROSSROADS บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางทะเลขึ้นมา เพื่ออนุรักษ์ปะการังและเตรียมพร้อมสำหรับเริ่มต้นสู่ทะเล นอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นถังเก็บความคิดสำหรับมาตรการอนุรักษ์ในอนาคต เพื่อปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ โดยกิจกรรมและเป้าหมายทั้งหมดของรีสอร์ทขึ้นอยู่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสห ประชาชาติ (Sustainable Development Goals by UN) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชีวิตใต้น้ำ โดยมุ่งเน้นที่เศษซากทะเลเป็นศูนย์

พ.ศ.​ 2561

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท “ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังการฟื้นตัวของปะการังอ่าวมาหยา” (Maya Bay Coral Recovery Monitoring Database)

เราเสริมกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นหัวหอกในการฟื้นฟูโครงการ “อ่าวมาหยา” โดยใช้การถ่ายภาพทางอากาศระยะไกลเพื่อสร้างโปรแกรม “ฐานข้อมูลการตรวจสอบการกู้คืนปะการัง” (Maya Bay Coral Recovery Monitoring Database)

พ.ศ.​ 2561

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท ศูนย์เรียนรู้ทางทะเล Marine Discovery Center (MDC)

โครงการนี้ได้รับทุนจากบริษัทฯ และบริหารงานโดย โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรเอกชนในประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับความรู้และมีส่วนร่วม รวมถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงได้รับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเล เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

พ.ศ.​ 2561

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการ “Hotel Nursery”

สันติบุรี เกาะสมุย มีการปลูกพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร และดอกไม้จำนวนกว่า 38 ชนิดภายในรีสอร์ท รวมทั้งสิ้น 2,663 แปลง และพื้นที่สวนของเชฟอีก 2 แห่ง โดยได้นำวัตถุดิบออร์แกนิกหลากหลายชนิดจากสวนมาใช้ที่ห้องครัวของรีสอร์ท เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงแรม

พ.ศ.​ 2560

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โครงการ “โตไวไว”

โครงการที่ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท มุ่งมั่นในการฟื้นฟูระบบนิเวศและฟื้นฟูสมดุลให้กับหาดนพรัตน์ธารา อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะพีพี รวมถึงการปลูกป่าชายเลน การขยายพันธุ์ของปะการังรอบเกาะยุง และโครงการปล่อยปลาการ์ตูน

พ.ศ.​ 2560

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการลดการใช้พลาสติก

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติกทั้งหมดในรีสอร์ท ส่งผลให้สามารถลดขยะพลาสติกรายเดือนได้ถึง 100 กิโลกรัม นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีการจัดเตรียมหลอดสำหรับแขกที่ต้องการเท่านั้น และเสิร์ฟด้วยหลอดที่ทำจากไม้ไผ่หรือตะไคร้

พ.ศ.​ 2559

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โครงการ “Phi Phi Set to Change”

โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับภาครัฐและนักวิชาการ โดยร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบนหาดนพรัตน์ธาราและอุทยานแห่งชาติเกาะพีพี รวมถึงการฟื้นฟูปะการังฟอกขาว

พ.ศ.​ 2559

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ หรือ EM (Effective Microorganisms)

ที่ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ได้นำขยะจากสวนธรรมชาติและเศษอาหารไปหมักและใช้สำหรับการผลิต EM เพื่อใช้เองภายในรีสอร์ท โดยผลิตได้มากกว่า 5,000 แกลลอนทุกเดือน นอกจากนั้น ยังมอบให้โรงเรียนในท้องถิ่นอีก 375 แกลลอน พร้อมฝึกอบรมให้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้ EM ในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและท่อระบายน้ำ ส่วนที่เหลือนำไปใช้สำหรับการบำบัดแม่น้ำ ทำความสะอาดห้องครัว ห้องน้ำ และทำสวนในรีสอร์ท

พ.ศ.​ 2559

Phi Phi Island Village Beach Resort – “Phi Phi Model” support

Over the years, we have been working with the Thai National Parks Department in this region and actively supporting its “Phi Phi Model” management approach. This includes provided mooring buoys at Phi Phi Island Village Beach Resort to prevent boat operators anchoring and damaging coral reefs, and providing patrol boats for park officers that enable them to assist visitors and keep violators away.
พ.ศ.​ 2565

เริ่มปล่อยฉลามกบสู่ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ร่วมมือกับ ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต (Phuket Marine Biological Center : PMBC) ภายใต้โครงการ “SOS” (Save Our Sharks) เพื่อเพาะพันธุ์ ดูแลอนุบาล “ฉลามกบ” ในบ่ออนุบาลพันธุ์ปลาฉลาม และได้เริ่มปล่อยฉลามกบสู่ท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ่านเพิ่มเติม

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลช่วยชีวิตฉลามกบ ที่ ทราย พีพี ไอส์แลนด์​ วิลเลจ

ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล ณ ทราย พีพี ไอส์แลนด์​ วิลเลจ ได้ช่วยชีวิตฉลามกบที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึง ปลาสิงโต” (Lionfish) โดยที่ชาวบ้านท้องถิ่นเป็นผู้นำมาส่งให้ศูนย์ฯ ของรีสอร์ท โดยได้รับหารดูแลผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ฯ​อย่างถูกวิธี ก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ครอสโร้ด ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์ โครงการ “Building Big, Protecting the Small”

ในการพัฒนาโครงการ CROSSROADS บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางทะเลขึ้นมา เพื่ออนุรักษ์ปะการังและเตรียมพร้อมสำหรับเริ่มต้นสู่ทะเล นอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นถังเก็บความคิดสำหรับมาตรการอนุรักษ์ในอนาคต เพื่อปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ โดยกิจกรรมและเป้าหมายทั้งหมดของรีสอร์ทขึ้นอยู่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสห ประชาชาติ (Sustainable Development Goals by UN) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชีวิตใต้น้ำ โดยมุ่งเน้นที่เศษซากทะเลเป็นศูนย์

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท “ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังการฟื้นตัวของปะการังอ่าวมาหยา” (Maya Bay Coral Recovery Monitoring Database)

เราเสริมกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นหัวหอกในการฟื้นฟูโครงการ “อ่าวมาหยา” โดยใช้การถ่ายภาพทางอากาศระยะไกลเพื่อสร้างโปรแกรม “ฐานข้อมูลการตรวจสอบการกู้คืนปะการัง” (Maya Bay Coral Recovery Monitoring Database)

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท ศูนย์เรียนรู้ทางทะเล Marine Discovery Center (MDC)

โครงการนี้ได้รับทุนจากบริษัทฯ และบริหารงานโดย โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรเอกชนในประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะให้ผู้มาเยี่ยมชมได้รับความรู้และมีส่วนร่วม รวมถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงได้รับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเล เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการ “Hotel Nursery”

สันติบุรี เกาะสมุย มีการปลูกพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร และดอกไม้จำนวนกว่า 38 ชนิดภายในรีสอร์ท รวมทั้งสิ้น 2,663 แปลง และพื้นที่สวนของเชฟอีก 2 แห่ง โดยได้นำวัตถุดิบออร์แกนิกหลากหลายชนิดจากสวนมาใช้ที่ห้องครัวของรีสอร์ท เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงแรม

โรงแรมพีพี ไอส์ แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โครงการ “โตไวไว”

โครงการที่ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท มุ่งมั่นในการฟื้นฟูระบบนิเวศและฟื้นฟูสมดุลให้กับหาดนพรัตน์ธารา อุทยานแห่งชาติทางทะเลเกาะพีพี รวมถึงการปลูกป่าชายเลน การขยายพันธุ์ของปะการังรอบเกาะยุง และโครงการปล่อยปลาการ์ตูน

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการลดการใช้พลาสติก

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติกทั้งหมดในรีสอร์ท ส่งผลให้สามารถลดขยะพลาสติกรายเดือนได้ถึง 100 กิโลกรัม นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีการจัดเตรียมหลอดสำหรับแขกที่ต้องการเท่านั้น และเสิร์ฟด้วยหลอดที่ทำจากไม้ไผ่หรือตะไคร้

โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ บีช วิลเลจ รีสอร์ท โครงการ “Phi Phi Set to Change”

โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับภาครัฐและนักวิชาการ โดยร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบนหาดนพรัตน์ธาราและอุทยานแห่งชาติเกาะพีพี รวมถึงการฟื้นฟูปะการังฟอกขาว

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โครงการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ หรือ EM (Effective Microorganisms)

ที่ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ได้นำขยะจากสวนธรรมชาติและเศษอาหารไปหมักและใช้สำหรับการผลิต EM เพื่อใช้เองภายในรีสอร์ท โดยผลิตได้มากกว่า 5,000 แกลลอนทุกเดือน นอกจากนั้น ยังมอบให้โรงเรียนในท้องถิ่นอีก 375 แกลลอน พร้อมฝึกอบรมให้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้ EM ในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและท่อระบายน้ำ ส่วนที่เหลือนำไปใช้สำหรับการบำบัดแม่น้ำ ทำความสะอาดห้องครัว ห้องน้ำ และทำสวนในรีสอร์ท

Phi Phi Island Village Beach Resort – “Phi Phi Model” support

Over the years, we have been working with the Thai National Parks Department in this region and actively supporting its “Phi Phi Model” management approach. This includes provided mooring buoys at Phi Phi Island Village Beach Resort to prevent boat operators anchoring and damaging coral reefs, and providing patrol boats for park officers that enable them to assist visitors and keep violators away.