SHR คว้าคะแนน CG ประจำปี 2564 ระดับ 5 ดาวพร้อมรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น Outstanding Investor Relations Awards จากงาน SET AWARDS 2021

ห้องสื่อมวลชน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (S Hotels and Resorts Public Company Limited: SHR) บริษัทเรือธงของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานา บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (S Hotels and Resorts Public Company Limited: SHR) บริษัทเรือธงของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ ประกาศความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านในปี 2564 ด้วยการจัดอันดับและการรับรองมาตรฐานรวม 2 มาตรฐานในปี 2564 ได้แก่

  • การได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จากเวที SET Awards 2021 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับการได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR) ในครั้งนี้ SHR ได้รับคะแนนการประเมินที่ร้อยละ 91 จากการสำรวจบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 716 บริษัทในปี 2564 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 84 และ SHR ยังได้รับคะแนนประเมินในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสูงถึงร้อยละ 99 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาระดับธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและมุ่งเน้นเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก ที่ในปีนี้ SHR ได้รับการประเมินคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 ในระดับดีเลิศ คะแนนดังกล่าวถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ SHR ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถูกปลูกฝังเป็นหนึ่งในโครงสร้างหลักของการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อสอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแม่ คือ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)” 

สำหรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Awards) ในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ ประกอบกับผลการประเมินบริษัทจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ SHR ในการพัฒนาศักยภาพด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม 

“บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียเช่นนี้ต่อไป ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต” นายเดิร์ก กล่าวปิดท้าย

เกี่ยวกับ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของ สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีพอร์ตโฟลิโอของโรงแรมและรีสอร์ทที่มีมาตรฐานระดับโลกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารและลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทคุณภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วโลก ทำให้ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัฒนาแบรนด์ไลฟ์สไตล์โฮเทลของตนเองขึ้นมาหลายแบรนด์ ทั้งยังได้ร่วมมือกับ-   แบรนด์ชั้นนำในธุรกิจโรงแรมอีกด้วย บริษัทฯ มีเป้าหมายที่สร้างมาตรฐานของการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์ด้วยแพลตฟอร์มธุรกิจที่หลากหลายและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ปรัชญาการทำธุรกิจแบบยั่งยืนและการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก www.shotelsresorts.com หรือติดตามได้ที่ FacebookInstagram หรือ LinkedIn

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)  

123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. +66 (0) 2058-9888
www.shotelsresorts.com

ประชาสัมพันธ์องค์กร 
ลลิตา สมบูรณ์สุข
โทร. +66 (0) 95-762-3547
Email: lalita.s@shotelsresorts.com

สำหรับสื่อมวลชนกรุณาติดต่อ

124 คอมมิวนิเคชันส: ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
กัญณัฎฐ์ ศรีชัยภัทรกุล (อ้อม)
โทร. +66 (0) 89-457-1180
E-mail: kanyanut@124comm.com

บมจ. สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อติโรจน์ โชติพรสวัสดิ์ (เต้)
โทร. +66 (0) 89-118-9110
Email: Atiroj.c@singhaestate.co.th