Stay & Se(a)

เกี่ยวกับ SHR

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีโรงแรมทั้งสิ้นจำนวน 39 แห่ง 4,647 ห้อง ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่นสาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ สาธารณรัฐมอริเชียส สหราชอาณาจักร และประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 2562

เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนสำหรับการพัฒนาโครงการแบบ High-end lifestyle resort บนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS เฟส 1 กับ Eco World Developer Co., Ltd

กันยายน 2562

เปิดดำเนินการโรงแรม 2 แห่งได้แก่ โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives รวมถึงศูนย์รวมการให้บริการ (complex) เพื่อการพักผ่อนและสิ่งบันเทิงภายใต้ในโครงการ Marina @ CROSSROADS ที่โครงการ Crossroads ในประเทศมัลดีฟส์

พฤษภาคม 2561

เพิ่มห้องพักแบบวิลล่าขนาดใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำซึ่งเป็นห้องพักลูกค้ารูปแบบใหม่อีกจำนวน 19 ห้อง (Grand Reserve Pool Villa) ที่โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

มิถุนายน 2561

เข้าซื้อโรงแรม Outrigger จำนวน 6 แห่งใน 4 ประเทศ ได้แก่ โรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort ในประเทศไทย และโรงแรม Outrigger Koh Samui Beach Resort ในประเทศไทย โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort และโรงแรม Castaway Island ในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ โรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort ในสาธารณรัฐมอริเชียส และโรงแรม Outrigger Konotta Maldives Resort ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

มกราคม 2560

เริ่มดำเนินการถมที่ดิน การปกป้องแนวชายฝั่ง การกำหนดภูมิทัศน์ และการก่อสร้างโครงการ Crossroads เฟส 1

กันยายน 2559

เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ FICO UK เพื่อเข้าซื้อโรงแรมในสหราชอาณาจักรจำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ Holiday Inn 2 แห่ง และภายใต้แบรนด์ Mercure 1 แห่ง

ตุลาคม 2559

เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ FICO UK เพื่อเข้าซื้อโรงแรมในสหราชอาณาจักรจำนวน 26 แห่ง ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวและ 4 ดาว และดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ Mercure

พฤศจิกายน 2559

โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องพักบังกะโลระดับ Superior จำนวน 45 หลัง บังกะโลระดับ Standard จำนวน 110 หลัง และร้านอาหารของโรงแรม 3 ร้าน

เมษายน 2558

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ได้เพิ่มห้องพักแบบวิลล่าขนาดใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำ (Grand Deluxe Pool Villas) จำนวน 6 ห้อง

เมษายน 2557

เข้าซื้อโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย หนึ่งในรีสอร์ทริมชายหาดระดับ 5 ดาวลำดับแรก ๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทิศเหนือของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

พฤศจิกายน 2557

เข้าซื้อโรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นรีสอร์ทริมชายหาดระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย

พฤศจิกายน

เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนสำหรับการพัฒนาโครงการแบบ High-end lifestyle resort บนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS เฟส 1 กับ Eco World Developer Co., Ltd

กันยายน

เปิดดำเนินการโรงแรม 2 แห่งได้แก่ โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives รวมถึงศูนย์รวมการให้บริการ (complex) เพื่อการพักผ่อนและสิ่งบันเทิงภายใต้ในโครงการ Marina @ CROSSROADS ที่โครงการ Crossroads ในประเทศมัลดีฟส์
2561

พฤษภาคม

เพิ่มห้องพักแบบวิลล่าขนาดใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำซึ่งเป็นห้องพักลูกค้ารูปแบบใหม่อีกจำนวน 19 ห้อง (Grand Reserve Pool Villa) ที่โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

มิถุนายน

เข้าซื้อโรงแรม Outrigger จำนวน 6 แห่งใน 4 ประเทศ ได้แก่ โรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort ในประเทศไทย และโรงแรม Outrigger Koh Samui Beach Resort ในประเทศไทย โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort และโรงแรม Castaway Island ในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ โรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort ในสาธารณรัฐมอริเชียส และโรงแรม Outrigger Konotta Maldives Resort ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

มกราคม

เริ่มดำเนินการถมที่ดิน การปกป้องแนวชายฝั่ง การกำหนดภูมิทัศน์ และการก่อสร้างโครงการ Crossroads เฟส 1

กันยายน

เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ FICO UK เพื่อเข้าซื้อโรงแรมในสหราชอาณาจักรจำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ Holiday Inn 2 แห่ง และภายใต้แบรนด์ Mercure 1 แห่ง

ตุลาคม

เข้าทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ FICO UK เพื่อเข้าซื้อโรงแรมในสหราชอาณาจักรจำนวน 26 แห่ง ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวและ 4 ดาว และดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ Mercure

พฤศจิกายน

โรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องพักบังกะโลระดับ Superior จำนวน 45 หลัง บังกะโลระดับ Standard จำนวน 110 หลัง และร้านอาหารของโรงแรม 3 ร้าน

เมษายน

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ได้เพิ่มห้องพักแบบวิลล่าขนาดใหญ่พร้อมสระว่ายน้ำ (Grand Deluxe Pool Villas) จำนวน 6 ห้อง

เมษายน

เข้าซื้อโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย หนึ่งในรีสอร์ทริมชายหาดระดับ 5 ดาวลำดับแรก ๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทิศเหนือของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

พฤศจิกายน

เข้าซื้อโรงแรม พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นรีสอร์ทริมชายหาดระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บนเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่ ประเทศไทย

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการลงทุนโรงแรมและการบริหารงานรีสอร์ทที่กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับการพักผ่อนและการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ บนปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทระดับบนในราคาที่เข้าถึงได้ สนับสนุนการเข้าร่วมกับพันธมิตร และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้รับแรงสนับสนุนจากวัฒนธรรมองค์กรด้านการให้บริการที่แข็งแกร่งผ่านการสร้างคุณค่าให้กับพนักงานอย่างเต็มที่โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน และการพัฒนาความสามารถของชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ

วัฒนธรรมและค่านิยม

ค่านิยมหลักของเรา - ไพรด์

Partnership

การมีสัมพันธภาพที่ดี เป็นมิตรที่ยั่งยืน

Refined

การทำธุรกิจบนพื้นฐานของความประณีต และมีคุณภาพ

Integrity

การยึดมั่นในความซื่อตรงและเป็นที่ไว้วางใจได้

Dynamic

การปรับตัว ริเริ่ม สร้างสรรค์

Entrepreneurship

การทำงานด้วยใจรักและทุ่มเท

วัฒนธรรมการให้บริการ - ด้วยความภาคภูมิใจ

เรายินดีต้อนรับคุณด้วยความภาคภูมิใจ “ทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน”

เรามีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดของเราด้วยความภาคภูมิใจ “ทุกสิ่งที่คุณทำล้วนมีความสำคัญเท่าๆ กัน”

เราจะสร้างความประทับใจให้คุด้วยความภาคภูมิใจ “ทุกสิ่งที่คุณทำ จะถูกบันทึกไว้เป็นความทรงจำ”

ถัดไป

‘We aim to provide experiential offerings to meet the market demands at maximum with diversified, accessible and lifestyle assets across the scales.’
– Dirk De Cuyper, Chief Executive Officer, S Hotels & Resorts

ข้อมูลเพิ่มเติม

คณะกรรมการ

คุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

More Details

คุณสมพงษ์ ตัณฑพาทย์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก: 30 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 33/2562
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 210/2558

ประวัติการอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 61 ปี 2556
 • หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (Financial Executive Development Program –FINEX) รุ่นที่14 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2560 – 2561 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • 2559 – 2561 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
 • 2557 – 2561 กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2560 กรรมการและกรรมการบริหารบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • 2557- 2558 รองอธิบดีกรมสรรพากร

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน
  บริษัทมหาชน จำกัด

บริษัทจำกัด –

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ –

รัฐวิสาหกิจ –

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

 • หุ้นสามัญ (SHR) –
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1) 1,500,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน –

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง –

คุณไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

More Details

คุณไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก: 30 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา

 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Oklahoma State University, USA
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน Oklahoma State University, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Transformation – A Must of all Companies (6 พ.ย. 2561)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 8/2561
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 10/2560
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boards that Make a Difference รุ่นที่ 1/2559
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37/2558
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2547

ประวัติการอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14
 • หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีมเวิร์ค จำกัด

ประวัติการทำงาน

 • 2560 – 2562 กรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2560 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
 • 2560 – 2562 กรรมการอิสระ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2558 – 2559 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 2557 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • กรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด

 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด

 • กรรมการบริษัท พี แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ –

รัฐวิสาหกิจ –

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

 • หุ้นสามัญ (SHR): –
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1): 1,000,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: –

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง: –

คุณจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

More Details

คุณจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 62 ปี

วันที่แต่งตั้ง: 30 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา:

 • รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองระหว่างประเทศและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 271/2562

ประวัติการอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 29
 • หลักสูตรการป้องกันประวัติการอบรมอื่นๆราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16

ประวัติการทำงาน

 • 2560 – 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 • 2557 – 2559 เอกอัครราชทูต ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์
 • 2555 – 2557 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
  (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด: ไม่มี

บริษัทจำกัด:

 • กรรมการ บริษัท โกลว์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เรือนร่มเย็น จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ: ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ:

 • การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
 • หุ้นสามัญ (SHR) –
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1) 1,000,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: –

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

ดร. ชญานิน เทพาคำ

กรรมการ

More Details

ดร. ชญานิน เทพาคำ

กรรมการ

อายุ: 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 10 พฤศจิกายน 2558
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในวันที่ 30 เมษายน 2561)

ประวัติการศึกษา:

 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชีวะวิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 191/2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ:

 • Securities & Exchange Commission Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Market
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15

ประวัติการทำงาน:

 • กรรมการ บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอส ซินดิเคท จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ลีโอ ลิ้งค์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

 • กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด: ไม่มี

บริษัทจำกัด:

 • กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัทฯ จำนวน 35 แห่ง
 • กรรมการ บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท มหาสาน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โซล่า อินโนเวชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท จี-ฟอร์ซ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บางกอก 12 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เกษมวนารมย์ จำกัด
 • กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ: ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

 • หุ้นสามัญ (SHR): 40,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0011
  ของหุ้นที่ออกแล้วและชำระทั้งหมด
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1): 1,000,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

คุณนริศ เชยกลิ่น

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

More Details

คุณนริศ เชยกลิ่น

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ: 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก: 10 พฤศจิกายน 2558
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา:

 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 9/2545

ประวัติการอบรมอื่นๆ:

 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4
 • หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2556
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2 ปี 2549
 • หลักสูตร Organizational Risk Management Program สถาบันศศินทร์ รุ่นที่ 2/2547
 • หลักสูตร Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management เมืองชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา
 • โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536
 • หลักสูตรการสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน
 • หลักสูตรการตรวจสอบบัญชีทั่วไป สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง กรุงเทพฯ และ สำนักงานเอสจีวี กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์

ประวัติการทำงาน:

 • 2558 – 2560 กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2558 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • 2557 – 2560 กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2556 นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย
 • 2541 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน:

 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด: ไม่มี

บริษัทจำกัด:

 • ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
 • กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 51 แห่ง
 • กรรมการ บริษัท ศิรธาร จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อินเตอร์แอ็คซี่ จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ: ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

 • หุ้นสามัญ (SHR): 1,060,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0295
  ของหุ้นที่ออกแล้วและชำระทั้งหมด
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1): 1,000,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

คุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

More Details

คุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก: 29 มิถุนายน 2561

ประวัติการศึกษา:

 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2558
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2550

ประวัติการอบรมอื่นๆ:

 • โครงการ “วิเคราะห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าใช้จ่ายด้านภาษี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จากบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัด
 • หลักสูตร Advanced Management Program, INSEAD Business School, สิงคโปร์
 • หลักสูตร Advance Derivative and Financial Risk Management, ฮ่องกง
 • หลักสูตร CFO Becoming a Strategic Partner, สิงคโปร์
 • หลักสูตร CFO Regional Summit Forum, สิงคโปร์

ประวัติการทำงาน:

 • 2560 – 2561 กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • 2557 – 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
 • 2553 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2553 ผู้บริหารสายการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

 • กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด: ไม่มี

บริษัทจำกัด:

 • กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 7 แห่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ: ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

 • หุ้นสามัญ (SHR): –
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1): 1,500,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

คุณธีระชาติ นุมานิต

กรรมการ

More Details

คุณธีระชาติ นุมานิต

กรรมการ

อายุ: 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก: 10 มกราคม 2562
(ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาตรี Civil Engineering, Polytechnic University, New York สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่นๆ:

 • ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

 • 2560 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัทย่อยของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 แห่ง
 • 2557 – 2560 กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 8 แห่ง
 • 2546 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

 • กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบและก่อสร้าง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทมหาชน จำกัด: ไม่มี
 • บริษัทจำกัด: ไม่มี
 • องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ: ไม่มี
 • รัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

 • หุ้นสามัญ (SHR): 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0028
  ของหุ้นที่ออกแล้วและชำระทั้งหมด
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1): 1,500,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

คุณเดิร์ก อังเดร ลีน่า
คุยเบอร์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

More Details

คุณเดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ: 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก: 14 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา:

 • Bachelor of Hotel Management, Brussels Erasmus University ประเทศเบลเยียม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 247/2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ:

 • Executive Leadership – Cornell, IMD and LBS

ประวัติการทำงาน:

 • 2555 – 2558 Regional General Manager Thailand & General Manager Millennium Hilton Bangkok, Hilton Worldwide
 • 2555 Senior Director – Openings, Hilton Worldwide, Regional Office Shanghai, PR China
 • 2552 – 2555 General Manager, Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, PR China

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

 • กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด: ไม่มี

บริษัทจำกัด:

 • กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 51 แห่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ: ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

 • หุ้นสามัญ (SHR): –
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1): 1,250,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

ทีมผู้บริหาร

คุณเดิร์ก อังเดร ลีน่า
คุยเบอร์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

More Details

คุณเดิร์ก อังเดร ลีน่า คุยเบอร์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ: 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก: 14 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา:

 • Bachelor of Hotel Management, Brussels Erasmus University ประเทศเบลเยียม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รุ่นที่ 247/2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ:

 • Executive Leadership – Cornell, IMD and LBS

ประวัติการทำงาน:

 • 2555 – 2558 Regional General Manager Thailand & General Manager Millennium Hilton Bangkok, Hilton Worldwide
 • 2555 Senior Director – Openings, Hilton Worldwide, Regional Office Shanghai, PR China
 • 2552 – 2555 General Manager, Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, PR China

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน:

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:

 • กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด: ไม่มี

บริษัทจำกัด:

 • กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน 51 แห่ง

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ: ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

 • หุ้นสามัญ (SHR): –
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1): 1,250,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

คุณชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท

More Details

คุณชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท

อายุ: 37 ปี

ประวัติการศึกษา:

 • Master of Business Administration – Finance, University of Illionis – Urbana Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 101/2562

ประวัติการอบรมอื่นๆ:

 • หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาการเงินประจำปี 2562 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • หลักสูตร RE-CU CEO รุ่นที่ 5 จัดโดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Investor Relations 2016 จัดโดย ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • Thai Intelligent Investors Program (TIIP 9) จัดโดย สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

ประวัติการทำงาน:

 • 2554 – 2561 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2551 Relationship Manager ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน: ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี

บริษัทมหาชน จำกัด: ไม่มี

บริษัทจำกัด: ไม่มี

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ: ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

 • หุ้นสามัญ (SHR): –
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1): 1,208,650 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

คุณกันต์กนิษฐ์
วิจิตรเจริญ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

More Details

คุณกันต์กนิษฐ์ วิจิตรเจริญ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ: 53 ปี

ประวัติการศึกษา:

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมอื่นๆ:

 • หลักสูตร หลักการภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในส่วนการให้เช่าและบริการ รวมทั้งการเฉลี่ยภาษีซื้อที่ถูกต้อง
  จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • หลักสูตร CFO’ s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • Update มาตรฐานการบัญชีปี 2561 จัดโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • หลักสูตร Advanced Excel Charts for Accounting Presentation (การนำเสนอข้อมูลทางบัญชีด้วย Advanced Excel Charts) จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • หลักสูตรเจาะลึกวิเคราะห์งบการเงิน จัดโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • หลักสูตร 41 ประเด็นกับ 7 มาตรฐานการบัญชี เพื่อการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง จัดโดย บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 1/59 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน:

 • 2557 – 2558 ผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี บริษัท บูทิค กรุ๊ป จำกัด
 • 2553 – 2556 หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฮิลตัน โฮเท็ล แอนด์ คอนราด ประเทศไทย
 • 2550 – 2553 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท บูทิค กรุ๊ป จำกัด
 • 2549 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน: ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี

บริษัทมหาชน จำกัด: ไม่มี

บริษัทจำกัด: ไม่มี

องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ: ไม่มี

รัฐวิสาหกิจ: ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

 • หุ้นสามัญ (SHR) 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003
  ของหุ้นที่ออกแล้วและชำระทั้งหมด
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SHR-W1) 1,062,500 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: ไม่มี

โครงสร้างองค์กร

SHR Organization Structure