เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ห้องสื่อมวลชน

กรุงเทพ ฯ – (26 เมษายน 2566) บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการ นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร และนายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 พร้อมลงมติอนุมัติการโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส โฮเทล แอนด์
รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยรายได้รวมกว่า 8,693 ล้านบาท และพลิกกลับมารายงานกำไรสุทธิได้สำเร็จ เนื่องจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของโรงแรม สอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวทั่วโลกในระหว่างปีที่แล้ว

เรามีความเชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวในปีนี้ จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับปรุงห้องพักในโรงแรมหลายแห่งตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนไปถึงกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะเติบโตขึ้นตามไปด้วยเช่นกันในปีนี้ นายเดิร์กกล่าว

อีกหนึ่งวาระที่สำคัญ คือการขออนุมัติการโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้น จำนวน 461.26 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ การชดเชยขาดทุนสะสมในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชี

นอกจากนี้ เพื่อสร้างสมดุลแหล่งเงินทุนของบริษัท รองรับการเติบโตในอนาคต ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ จะพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อรองรับการขยายกิจการ หรือชำระคืนเงินกู้เดิม บนเงื่อนไขที่เหมาะสมของสภาวะตลาดตราสารหนี้ ต้นทุนทางการเงิน และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น รวมถึงเปรียบเทียบกับช่องทางในการระดมทุนอื่นๆ

เกี่ยวกับ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (S Hotels & Resort: SHR)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (S Hotels and Resorts Public Company Limited: SHR) บริษัทในเครือของ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยแรงบันดาลใจจากความเป็นไทย บวกรวมกับผลงานระดับนานาชาติที่กว้างขวางและได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารและการลงทุนของโรงแรมและรีสอร์ตคุณภาพสูงในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการทั่วโลก SHR ได้สร้างคอลเลกชันของแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นของตัวเอง ในขณะที่ยังเป็นพันธมิตรกับ   แบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมการบริการ โดยมีเป้าหมายที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการพักผ่อนและการใช้ชีวิต ผ่านแพลตฟอร์มธุรกิจที่หลากหลาย และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานของปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งมอบผลประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น ค้นพบข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.shotelsresorts.com หรือติดตามเราบน Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ลลิตา สมบูรณ์สุข (ตา)

Senior Manager Corporate Marketing Communications,

 S Hotels & Resorts | Singha Estate PCL

โทร: 02 058-9888 ต่อ 320 อีเมล: lalita.s@shotelsresorts.com Website: www.shotelsresorts.com