ค้นพบ S SIGNATURE

การพัฒนา

แผนการก้าวสู่การเติบโตตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568 คือการเพิ่มขนาดพอร์ตการลงทุนของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เป็น 75 แห่ง สองเท่าของโรงแรมและรีสอร์ทปัจจุบัน

Our pipeline

การพัฒนา

Our growth journey

ภายในปี 2568 บริษัทตั้งใจที่จะขยายขนาดของกลุ่มทรัพย์สินปัจจุบันเป็นสองเท่าเป็นอย่างน้อย โดยในปัจจุบัน บริษัทมีโรงแรมทั้งสิ้นจำนวน 38 แห่ง และมีห้องพักรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,522 ห้องทั่วโลก และ จากปี 2562 ถึง ปี 2568 บริษัทมีเป้าหมายที่ขยายจำนวนห้องพักและจำนวนโรงแรมในอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมคิดเป็นร้อยละ 15 ต่อปี บริษัทสามารถบริหารจัดการโรงแรมได้ทั้งในรูปแบบของการบริหารจัดการเอง และในรูปแบบของการบริหารจัดการร่วมกับแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียง เช่น แบรนด์ Hilton แบรนด์ Hardrock และ แบรนด์ Outrigger

โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบริษัทได้เน้นการพัฒนาตลาดเฉพาะกลุ่มสำหรับโรงแรมและรีสอร์ทระดับบน (Upscale และ Upper Upscale) และระดับลักชัวรี่ (Luxury) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและการจัดงานพิเศษต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มทรัพย์สินประเภทโรงแรมของบริษัทอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก บริษัทจึงได้รับประโยชน์จากกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายจากทั่วโลก รวมทั้งได้ประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ตลอดจนความต้องการสำหรับการท่องเที่ยวในทุกระดับที่เพิ่มขึ้น