Join the bigger picture

ก้าวไปกับเรา

ตำแหน่งงาน - ร่วมงานกับ SHR

หากคุณสนใจที่จะทำงานกับบริษัทด้านการบริการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว กรุณาติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคลของเราและดูว่าเราเหมาะสมหรือไม่! เรามีโปรแกรมการสนับสนุนแก่สมาชิกในทีมด้วยการสร้างสมาชิกในทีมขึ้นตามปรัชญา “แห่งความภาคภูมิใจ” (Pride Moments) ของเรา ซึ่งได้แก่:

การรับรู้ การเฉลิมฉลอง การสำรวจและการตอบกลับ ความเป็นอยู่ที่ดี การฝึกอบรม กิจกรรม รางวัล

นั่นหมายความว่า เราตระหนักถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสมาชิกในทีม เหนือสิ่งอื่นใด เราให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เรารับรู้ และให้รางวัลแก่ความพยายามนั้น

การพัฒนา
ธุรกิจ

ร่วมเป็นพันธมิตรกับ SHR

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท นำเสนอโซลูชั่นให้แก่โรงแรม / รีสอร์ทแบบครบวงจร และแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ตามการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักเดินทางในตลาดการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

หากเรามีวิสัยทัศน์เดียวกัน เรายินดีที่จะคุยกับคุณ