เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ห้องสื่อมวลชน

กรุงเทพ ฯ – (30 มิถุนายน 2563) นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ประธานคณะกรรมการ (คนกลาง) , นายนริศ เชยกลิ่น กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ชญานิน เทพาคำ กรรมการ (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม Pride Lounge ชั้น 15 ณ อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์

บุลคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. นายธีระชาติ นุมานิต, กรรมการ
  2. นายไพรสัณฑ์ วงศ์สมิทธิ์, กรรมการอิสระ
  3. นายนริศ เชยกลิ่น, กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
  4. นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์, ประธานคณะกรรมการ
  5. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์, กรรมการและกรรมการบริหาร
  6. ดร.ชญานิน เทพาคำ, กรรมการ
  7. นายจักร บุญ-หลง, กรรมการอิสระ

เกี่ยวกับ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของ สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีพอร์ตโฟลิโอของโรงแรมและรีสอร์ทที่มีมาตรฐานระดับโลกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารและลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทคุณภาพสูงในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วโลก ทำให้ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัฒนาแบรนด์ไลฟ์สไตล์โฮเทลของตนเองขึ้นมาหลายแบรนด์ ทั้งยังได้ร่วมมือกับ -   แบรนด์ชั้นนำในธุรกิจโรงแรมอีกด้วย บริษัทฯ มีเป้าหมายที่สร้างมาตรฐานของการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์ด้วยแพลตฟอร์มธุรกิจที่หลากหลายและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ปรัชญาการทำธุรกิจแบบยั่งยืนและการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก www.shotelsresorts.com หรือติดตามได้ที่ FacebookInstagram, Youtube หรือ LinkedIn